Trang Chủ Âm Nhạc Dính scandal tố giật chồng, Nam Em công bố quyết định đâm đơn kiện vì bị v.u kh.ố.n.g và l.ợ.i d.ụ.n.g!