Trang Chủ Phim Ảnh ‘Đông Cung’ và ‘Phượng Tù Hoàng’: Cùng là nam chính mưu sâu kế hiểm nhưng người vứt bỏ giang sơn lấy mỹ nhân, người phụ tình mỹ nhân lấy quyền lực