Trang Chủ Phim Ảnh Đường Nghệ Hân cùng Trương Nhược Quân tổ chức hôn lễ tại Ai-len vào ngày 27.06, phù dâu là Tống Thiến?