Trang Chủ Phim Ảnh Gạt Trương Vô Kỵ ra rìa, fan “Tân Ỷ Thiên Đồ Long Ký” ào ào khen Dương Tiêu: “Sao anh này đẹp thế”!