Trang Chủ Phim Ảnh Lý Hiện và Tiêu Chiến bị chỉ trích khi không nâng váy giúp Dương Tử xuống sân khấu