Trang Chủ Phim Ảnh Nối tiếp Vương Tổ Hiền – Lưu Diệc Phi, Trịnh Sảng sẽ là ‘Tân Thiến Nữ U Hồn’ kết duyên với đàn em Hầu Minh Hạo