Trang Chủ Phim Ảnh Ơn giời, cuối cùng Trịnh Sảng đã chịu bùng nổ diễn xuất với vai diễn “khẩu nghiệp”?