Trang Chủ Phim Ảnh Phản ứng của Chiêu Diêu khi biết mình cường bạo môn đệ, Mặc Thanh vốn không phải là chồng đầu nàng