Trang Chủ Phim Ảnh Phim dính phốt đạo phẩm, Châu Đông Vũ cạo đầu cũng không làm netizen bớt giận