Trang Chủ Phim Ảnh Shin Se Kyung là gái quá lứa, nữ sinh nổi loạn trong ‘Rookie Historian Goo Hae Ryung’