Trang Chủ Phim Ảnh “Xuyên việt hỏa tuyến”: Mới khai máy, Ngô Lỗi đã diện áo trắng đầy soái khí